emander emander emander emander

Kum Anlamı

     Boyutları 0,6 ilâ 2 mm arasında değişen çakıldan küçük, kilden büyük kaya parçası. Kum, hava koşullarının kayalarda oluşturduğu parçalanma ve aşınmanın bir sonucu olarak oluşur. Doğal olarak bulunan en yaygın bileşeni, kuvars biçimindeki silikadır.

     Kum, en çok yol döşeme malzemeleri, çimento, tuğla, beton ve patlayıcıların üretildiği endüstrilerde kullanılır. Toprağın en önemli bileşeni olmasına karşın bitki gelişiminde ancak belli oranda olması istenir.